Omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u iets aan uw omgeving wilt veranderen. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een inrit, het kappen van een boom, of voor de verbouwing van uw woning. 

Vergunningcheck en aanvragen omgevingsvergunning

Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket controleert u of een vergunning nodig heeft voor uw plannen. Het aanvragen van een omgevingsvergunning doet u ook via het Omgevingsloket. Het loket is voor inwoners en ondernemers.

Naar het Omgevingsloket

Schetsplan (vooroverleg)

Met een schetsplan of vooroverleg (pdf, 605 kb) vraagt u advies aan de gemeente over de haalbaarheid van uw plan. Het inleveren van een schetsplan kost geld. Door dit te doen bespaart u misschien onnodige kosten. Wilt u eerst advies voordat u aan de slag gaat met een schetsplan? Stel uw vragen via onderstaand formulier aan de gemeente.

Vraag stellen

Voorwaarden

Als u gaat bouwen, krijgt u te maken met de volgende zaken:

Bouwbesluit

U moet zich houden aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Hierin staan welke bouwtechnische eisen gelden voor een gebouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. 

Bestemmingsplan

Uw plannen moeten binnen het bestemmingsplan passen. Meer informatie over bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als uw bouwplan niet aan het bestemmingsplan voldoet, kunt u de gemeente vragen van het bestemmingsplan af te wijken. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Welstandseisen

Als uw vergunningvrije bouwwerk in strijd is met de welstandseisen, kan de gemeente u verplichten te voldoen aan de welstandseisen. Lees meer over deze eisen in de welstandsnota van de gemeente.

Archeologie

Als u de bodem verstoort, krijgt u mogelijk te maken met de archeologie. Kijk voor meer informatie op www.archeologiewestfriesland.nl.

Burenrecht

Bij iedere verbouwing gelden de regels van het burenrecht. Bespreek uw plannen daarom vooraf met de buren. Het burenrecht geldt altijd, of u nu wel of geen vergunning nodig heeft. Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging Eigen Huis. Als uw bouwplan in strijd is met het burenrecht, zal u daar met uw buren onderling uit moeten komen. De gemeente speelt hier geen rol in.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft en van de bouwsom van uw project. Meer informatie vindt u in de legesverordening. U kunt ook contact opnemen met de gemeente voor meer informatie.

Belangrijk om te weten

1. Na de aanvraag stuurt de gemeente u een bericht van ontvangst. De gemeente beoordeelt of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Als er stukken ontbreken, ontvangt u bericht. 

2. De gemeente publiceert uw aanvraag en besluit in het ‘Hoorns Nieuwsblad’, op de eigen website en via officielebekendmakingen.nl. Bij een veelvoorkomende aanvraag hoort u binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt.

3. Als u de omgevingsvergunning heeft ontvangen, hebben belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Uw vergunning is definitief als er geen bezwaren binnenkomen. Soms bent u na ontvangst van de omgevingsvergunning wettelijk verplicht om 6 weken te wachten voordat u mag starten met de werkzaamheden. Dit is het geval als u bijvoorbeeld iets gaat slopen of kappen.

Vraag en antwoord

1. Hoe lang duurt het voor ik antwoord krijg?

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Het gaat dan om veel voorkomende aanvragen. Bij bijzondere situaties beslist de gemeente binnen 26 weken.

2. Kan het ook sneller dan 8 weken?

Ja. Bij een aantal veel voorkomende aanvragen kunt u een flitsvergunning aanvragen. De gemeente beslist dan binnen 5 werkdagen.

3. Waar kan ik de aangevraagde vergunningen bekijken?

Via de Bekendmakingen worden deze aanvragen gepubliceerd. Lees meer op de pagina Bekendmakingen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.