Geboorte aangeven

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind, moet u uw kind aangeven in de gemeente waar het kind geboren is. Uw kind wordt dan opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN).

Online melden en afspraak maken

U maakt online melding van de geboorte van uw kind. Na het invullen van de gegevens maakt u meteen een afspraak voor het ondertekenen van de akte in het stadhuis.

Melden en/of afspraak maken

Aangifte Dijklander Ziekenhuis

Na de melding kunt u ook de akte ondertekenen in het Dijklander Ziekenhuis. U kunt zonder afspraak langskomen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 10.00 uur.

Geboren op:

Laatste dag van ondertekenen:

Maandag  Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Meenemen naar stadhuis

In het stadhuis ondertekent u de akte. Voor de afspraak in het stadhuis neemt u mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs (van de persoon die aangifte doet).
 • Een erkenningsakte ongeboren kind (als u die heeft).
 • Een akte van naamskeuze (als u die heeft).
 • Trouw-/partnerschapsboekje (als u die heeft).

Wie mag aangifte doen?

De volgende personen mogen aangifte doen van de geboorte:

 • De vader of moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig was.
 • De bewoners van de woning waar de geboorte plaatsvond. 
 • De directeur van de inrichting waar de geboorte plaatsvond. De directeur mag hiervoor iemand machtigen. 

Vraag en antwoord

U kunt voor uw eerste kind de achternaam van een van de ouders kiezen. Alle volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt uw kind automatisch een achternaam, afhankelijk van de gezinssituatie:

 • Getrouwde vader en moeder. Het kind krijgt de achternaam van de vader. 
 • Ongetrouwde vader en moeder. Het kind krijgt de achternaam van de moeder. Als het kind is erkend door de vader dan is er op dat moment een keuze gemaakt voor de achternaam van de vader of moeder.
 • Twee getrouwde vrouwen. Het kind krijgt standaard de achternaam van de biologische moeder. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor andere mogelijkheden.

U kiest zelf de voornaam van uw kind. Daarin bent u vrij. Maar soms wordt uw naam niet toegestaan. Daarbij staat het belang van het kind voorop. Bijvoorbeeld:

 • De voornamen zijn ongepast.
 • De voornamen zijn bestaande achternamen.

Ja, dat kan. Hiervoor is geen gerechtelijke procedure nodig. In sommige situaties bent u automatisch de juridische moeder van het kind. In andere situaties moet u eerst het kind erkennen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Juridisch ouderschap heeft onder andere gevolgen voor het gezag over het kind, de naam, de nationaliteit en het erfrecht. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.