Verhuizing naar Nederland

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Doe dat binnen 5 dagen nadat u aankomt. Het maakt niet uit of u al eerder in Nederland heeft gewoond of niet.

Blijft u korter dan 4 maanden in Nederland?

Dan moet u zich inschrijven bij het Register Niet Ingezetenen (RNI). Lees meer op de pagina Register Niet Ingezetenen.

Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland?

Maak dan een afspraak om u in te schrijven. U moet zelf langskomen, iemand anders kan de inschrijving niet voor u regelen. Als u zich samen met uw partner en/of kinderen wilt inschrijven, moeten zij ook aanwezig zijn bij de afspraak

Voor het eerst in Nederland

U neemt mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart).
  • Als u in het buitenland bent geboren: een akte van geboorte.
  • Als dit in het buitenland heeft plaatsgevonden: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden.
  • Andere documenten die over uw persoonlijke status gaan. Denk aan adoptie, naamswijziging, wijziging nationaliteit.
  • Een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van de woning. Bij een particulier huurcontract heeft u ook een kopie van het legitimatiebewijs van de verhuurder nodig.
  • Een bewijs van uitschrijving als u van Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Sint Maarten of Curaçao komt.

Afspraak 1e keer inschrijven

U komt terug naar Nederland

U neemt mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart).
  • Documenten die over uw persoonlijke status gaan. Denk aan adoptie, naamswijziging, wijziging nationaliteit.
  • Een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van de woning. Bij een particulier huurcontract heeft u ook een kopie van het legitimatiebewijs van de verhuurder nodig.
  • Een bewijs van uitschrijving als u van Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Sint Maarten of Curaçao komt.

Afspraak opnieuw inschrijven

Buitenlandse documenten

Het kan zijn dat u uw buitenlandse documenten moet laten legaliseren. Dit kan bijvoorbeeld een huwelijksakte, geboorteakte of echtscheidingsakte zijn. Lees meer hierover op de website van Nederland Wereldwijd.

Vraag en antwoord

1. Hoe lang duurt het totdat ik ingeschreven ben?

Meestal staat u binnen een week ingeschreven.

2. Krijg ik een Burgerservicenummer (BSN)?

Ja, zodra u bent ingeschreven krijgt u een BSN. U krijgt daarvan bericht. Als u al eerder in Nederland woonde, krijgt u uw ‘oude’ Burgerservicenummer.

3. Krijg ik de documenten terug die ik inlever bij de aanvraag?

Ja, zodra uw verzoek afgehandeld is.