Verhuizing naar Nederland

Als u vanuit het buitenland naar Hoorn verhuist, moet u persoonlijk langskomen om uw nieuwe adres door te geven. Dit kan na het maken van een afspraak en moet binnen 5 dagen nadat u aankomt. Het maakt niet uit of u al eerder in Nederland heeft gewoond. Als u zich samen met uw partner en/of kinderen wilt inschrijven, moeten zij ook aanwezig zijn bij de afspraak.

Voor het eerst in Nederland

U neemt mee: 

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart).
  • Een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van de woning. Bij een particulier huurcontract heeft u ook een kopie van het legitimatiebewijs van de verhuurder nodig.
  • Een bewijs van uitschrijving als u van Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Sint Maarten of Curaçao komt.

Bent u in het buitenland geboren? Neem dan uw geboorteakte mee. Bent u getrouwd in het buitenland? Neem dan de huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs mee dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. Heeft u in het verleden uw naam of nationaliteit gewijzigd? Of bent u geadopteerd? Neem dan ook deze documenten mee.

Afspraak 1e keer inschrijven

U komt terug naar Nederland

U neemt mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart).
  • Een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van de woning. Bij een particulier huurcontract heeft u ook een kopie van het legitimatiebewijs van de verhuurder nodig.
  • Een bewijs van uitschrijving als u van Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Sint Maarten of Curaçao komt.

Bent u in het buitenland geboren? Neem dan uw geboorteakte mee. Bent u getrouwd in het buitenland? Neem dan de huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs mee dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. Heeft u in het verleden uw naam of nationaliteit gewijzigd? Of bent u geadopteerd? Neem dan ook deze documenten mee.

Afspraak opnieuw inschrijven

Buitenlandse documenten

Het kan zijn dat u uw buitenlandse documenten moet laten legaliseren. Dit kan bijvoorbeeld een huwelijksakte, geboorteakte of echtscheidingsakte zijn. Lees meer hierover op de website van Nederland Wereldwijd.

Verblijf korter dan 4 maanden

Blijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven bij het Register Niet Ingezetenen (RNI). Lees meer op de pagina Register Niet Ingezetenen.

Vraag en antwoord

1. Hoe lang duurt het totdat ik ingeschreven ben?

Meestal staat u binnen twee weken ingeschreven.

2. Krijg ik een Burgerservicenummer (BSN)?

Ja, zodra u bent ingeschreven krijgt u een BSN. U krijgt daarvan bericht. Als u al eerder in Nederland woonde, heeft u al een Burgerservicenummer.

3. Krijg ik de documenten terug die ik inlever bij de aanvraag?

Ja, zodra uw verzoek afgehandeld is.