Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van woningen en bedrijven vast. Dit moet volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de volgende belastingen:

  • de inkomstenbelasting
  • onroerendezaakbelasting 
  • waterschapsbelasting 
  • de vermogensrendementsheffing
  • erfbelasting

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het bepalen van de huurprijs van sociale huurwoningen.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning bepaald?

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde door uw woning te vergelijken met dezelfde soort woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De gemeente houdt rekening met de verschillen tussen huizen, zoals wel of geen dakkapel of een grotere tuin. Meer informatie vindt u in het taxatieverslag. U kunt dit verslag inzien via de digitale belastingbalie. De belastingbalie is vanwege onderhoud niet beschikbaar. Heetf u vragen? Neem contact op via 0229 25 22 00.

Wanneer krijg ik bericht over mijn WOZ-waarde?

De WOZ waarde staat op de aanslag van de gemeentelijke belastingen. Deze ontvangt u elk jaar rond eind februari.

Vraag en antwoord

Dit is 1 januari van het voorgaande jaar. Dus voor 2019 wordt de vastgestelde WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2018 gebruikt.

In het taxatieverslag staan gegevens van uw woning en een aantal soortgelijke woningen die rond de waardepeildatum verkocht zijn. De waarde van uw huis wordt aan de hand van deze gegevens bepaalt. In het taxatieverslag ziet u de opbouw van de waardebepaling van uw woning of bedrijf. Bekijk het taxatieverslag via de digitale belastingbalie.

De Waarderingskamer houdt toezicht op de manier waarop de gemeente de waarde bepaalt. Dit is een onafhankelijke organisatie. De Waarderingskamer geeft akkoord als de herwaardering goed door de gemeente is uitgevoerd. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie.

Bekijk altijd eerst goed het taxatieverslag. Als u dan nog steeds denkt dat iets niet klopt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Samen controleert u of de gegevens juist zijn. Als gegevens niet kloppen, kan het nodig zijn dat u een bezwaarschrift indient. Dat kan via de digitale belastingbalie.

Via de website WOZ-waardeloket kunt de WOZ-waarde bekijken van andere woningen.