Melding openbare ruimte

Is er een lantaarnpaal of stoeptegel kapot in uw buurt? Heeft u last van vuurwerk? Of heeft u last van bijvoorbeeld geparkeerde auto's, niet goed gesnoeide bomen of struiken, (bijtende) honden, huisvuil, fietsen, hangjongeren, dode dieren op straat of de eikenprocessierups? Maak dan een melding bij de gemeente. Bij spoedzaken buiten kantooruren belt u met de politie via 0900 8844.

Melding bij gemeente

Melding coronamaatregelen

Wilt u een melding doen vanwege de geldende coronamaatregelen? Bijvoorbeeld over samenscholing of locaties waar te weinig afstand wordt gehouden? Dan klikt u in het meldingsformulier op de categorie Coronamaatregelen handhaving.

Last van ongedierte

Heeft u last van ongedierte als ratten, muizen, wespen, bijen of mieren? Geef dit dan door aan HVC.

Melding bij HVC

Stank of geluidsoverlast

Overlast van stank of geluidsoverlast van een bedrijf geeft u door aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Melding bij de OD NHN

Vraag en antwoord

Ja, dat kan. De gemeente gaat ook met deze meldingen aan de slag.

Wij gaan zo snel mogelijk met de melding aan de slag. Op het moment dat u een melding maakt, leest u in de bevestiging wat de verwachte afhandelingstermijn is.

Sinds 2016 is het verboden om onkruid te bestrijden met chemische middelen.  Tegenwoordig bestrijdt de gemeente het onkruid met onkruidbranders of onkruidborstels. Deze middelen zijn iets minder effectief dan chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Wel zijn deze middelen beter voor het milieu. De gemeente probeert de overlast van onkruid zo veel mogelijk te beperken.

Bevindt de steeg zich op grond van inwoners of op grond van een woningcorporatie? Dan wordt het onkruid in die steeg niet weggehaald door de gemeente. Als de steeg zich op grond bevindt van de gemeente, dan haalt de gemeente het onkruid weg.

De gemeente verwijdert het onkruid in het openbaar groen. Het verwijderen van onkruid gebeurt met onkruidbranders en rijdende machines. Het kan voorkomen dat de gemeente niet overal onkruid kan weghalen. Bijvoorbeeld op parkeerplaatsen waar auto’s staan.

Ook wil de gemeente voorkomen dat er door de branders en machines eventuele schade ontstaat aan bezittingen van de inwoners. Er kan dan ook een randje onkruid groeien langs erfafscheidingen, zoals bij gevelranden, schuttingen en andere afscheidingen. In dat geval moeten inwoners het onkruid zelf weghalen. 

Dat kan via Misdaad Anoniem. Misdaad Anoniem is iedere dag bereikbaar via 0800 7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 9.00 tot 17.00 uur. Online kunt u een melding maken via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden. Gebruik Misdaad Anoniem als er sprake is van hennepteelt, drugsproductie, illegale prostitutie, fraude of onverklaarbaar vermogen.