College van B & W

Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt burgemeester en wethouders. 

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdag. De verslagen van deze vergaderingen en besluitenlijsten vindt u via de website van ibabs.

Contact en portefeuilleverdeling

Burgemeester Jan Nieuwenburg
E-mail: j.nieuwenburg@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 14
Portefeuille:
Openbare orde en veiligheid
Regionale samenwerking
Communicatie en dienstverlening
Bestuurlijke vernieuwing
Lobby & public affairs

Wethouder Marjon van der Ven (VVD) 
E-mail: m.vd.ven@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 08
Portefeuille:
Financiën (inclusief subsidiebeleid)
Wonen en stadsvernieuwing
(Jeugd) Zorg
Grondbedrijf/grondzaken

Wethouder Samir Bashara (GroenLinks)
E-mail: s.bashara@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 11
Portefeuille:
Duurzaamheid
Onderwijs en preventief jeugdbeleid
Verkeer, vervoer en parkeren
Kunst, cultuur, erfgoed en monumenten

Wethouder Simon Broersma (Fractie Tonnaer)
E-mail: s.broersma@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 08
Portefeuille:
Stadsbeheer en openbare ruimte
Wijkzaken
Havens
Recreatie
Wmo

 

Wethouder Arthur Helling (D66)
E-mail: a.helling@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 11
Portefeuille:
Economische zaken
Toerisme en stadspromotie
Ruimtelijke ontwikkeling
Ontwikkeling Waterfront
Vastgoed

Wethouder Kholoud Al Mobayed (Sociaal Hoorn)
E-mail: k.al.mobayed@hoorn.nl 
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 10 
Portefeuille:
Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid
Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Maatschappelijke opvang
Welzijn en vrijwilligerswerk
Sport

Gemeentesecretaris Guy Heemskerk 
E-mail: guy.heemskerk@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 09
De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor:
De adviezen aan het college.
De werkwijze van de medewerkers van de gemeente.
De uitvoering van de genomen besluiten van het college.