Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Dan kunt u gratis een bezwaarschrift indienen. U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na ontvangst van de belastingaanslag indienen. 

Wanneer hoef ik geen bezwaar in te dienen?

Als u verhuist naar een andere gemeente, hoeft u geen bezwaarschrift in te dienen. Als blijkt dat u na uw inschrijving recht heeft op vermindering van uw belastingaanslag, ontvangt u deze automatisch. De belastingaanslag wordt ook automatisch in mindering gebracht als u alleen gaat wonen of als er in uw huishouden iemand overlijdt. Als u binnen Hoorn verhuist, blijft alles hetzelfde. 

Bezwaarschrift online indienen

U kunt uw bezwaarschrift online indienen via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Naar de belastingbalie

Voordat u een bezwaarschrift indient, is het verstandig om te onderzoeken of u bezwaar kans van slagen heeft. Op de pagina Gemeentelijke belastingen vindt u meer informatie over bijvoorbeeld de WOZ-waarde en over de kwijtschelding van belastingen. 

Vraag en antwoord

Nee. Maar u kunt wel kwijtschelding aanvragen.

Dit is afhankelijk van het soort bezwaarschrift. Zo kan de afhandeling van een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde lang duren. Dit omdat de WOZ-taxateur ook een advies geeft over uw bezwaarschrift. Een bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld. De gemeente heeft tot aan het eind van het jaar de tijd om uw bezwaarschrift af te handelen. 

Als u dit soort gebreken bij de gemeente meldt, houdt de gemeente daar rekening mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. De gemeente kan niet alle woningen in Hoorn bezoeken. Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Neem dan contact op met de gemeente.

Ja, als u bezwaar maakt, kunt u zich juridisch laten bijstaan. Er zijn bedrijven die adverteren om voor u bezwaar te maken. De gemeente adviseert om hier voorzichtig mee om te gaan, omdat de gemeente vindt dat deze bedrijven uw persoonlijk belang slecht behartigen.