Bijzondere bijstand, wijziging doorgeven

Ontvangt u bijzondere bijstand van de gemeente en verandert er iets aan uw persoonlijke situatie? Ontvangt u een hoger salaris of wordt uw dienstverband aangepast? Wijzigt er iets in uw gezinssituatie? Of gaat u bijvoorbeeld trouwen, scheiden of verhuizen? Geef deze wijzigingen zo snel mogelijk door aan de gemeente.

Voorkom schulden

Alle wijzigingen kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw bijzondere bijstand. Het kan zijn dat u te veel of te weinig bijstand ontvangt. Of dat u geen recht meer heeft op bijzondere bijstand. Ontvangt u meer geld dan waar u recht op heeft? Dan ontstaat er een schuld die u later moet terugbetalen.

Wijzigingsformulier verkorte aanvraag

Heeft u in de afgelopen 12 maanden bijzondere bijstand ontvangen en wilt u in ditzelfde jaar opnieuw bijzondere bijstand aanvragen? Dan kunt u een verkorte aanvraag voor bijzondere bijstand indienen. U stuurt dan alleen dit wijzigingsformulier bij de verkorte aanvraag mee als er iets is gewijzigd in uw persoonlijke situatie.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u bijzondere bijstand en is er iets gewijzigd? Vul dan het Wijzigingsformulier bijzondere bijstand in en stuur deze met de bewijsstukken op per post naar de gemeente Hoorn. 

Bewijsstukken

Bij iedere wijziging die u doorgeeft, is het noodzakelijk dat u ook een bewijsstuk mee stuurt. Zo kan de gemeente bepalen of er meer informatie nodig is en of uw wijziging gevolgen heeft voor de hoogte van uw bijzondere bijstand.

Voorbeelden van bewijsstukken:

  • Bij wijziging inkomen: kopie van de salarisstrook
  • Bij een nieuw bankrekeningnummer: kopie van uw nieuwe bankpas en een kopie van uw bankafschrift.
  • Bij een verandering in het vermogen: een kopie van de bankafschrift waarop de wijziging is te zien.
     

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Kijk dan op de pagina Bijzondere bijstand.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.