Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld/vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting en rioolheffing.

Geautomatiseerde kwijtschelding

In de meeste gevallen is een machtiging voldoende om te kijken of u voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt. U kunt de gemeente machtigen via de digitale belastingbalie. Uw gegevens worden getoetst via het Inlichtingenbureau.

Let op: de belastingbalie is vanwege onderhoud vanaf 8 oktober enkele dagen niet bereikbaar.

Na het afgeven van de machtiging, ontvangt u een brief van de gemeente. Hierin staat of de automatische kwijtschelding aan u wordt toegekend. Als de geautomatiseerde kwijtschelding aan u is toegekend, wordt de machtiging ook voor de volgende jaren gebruikt.

Afwijzing geautomatiseerde kwijtschelding

Is uw verzoek afgewezen? In de brief van de gemeente staat de reden van de afwijzing. Bent u het hier niet mee eens? Stuur dan een brief naar de gemeente, waarin staat waarom u de afwijzing onterecht vindt. Voeg zo nodig kopieën toe als bewijs. Bent u bijvoorbeeld afgewezen omdat u te veel geld op uw bankrekening had staan? Stuur dan kopieën van recentelijke bankafschriften mee, om aan te tonen dat dit niet meer het geval is.

Studenten, kleine zelfstandigen, zzp’ers en huiseigenaren

Studenten, kleine zelfstandigen, zzp’ers en huiseigenaren kunnen kwijtschelding aanvragen via een speciaal kwijtscheldingsformulier. Dit formulier kunt u aanvragen door contact op te nemen met de gemeente. Geautomatiseerde kwijtschelding is niet mogelijk.

Maak een proefberekening

Wilt u weten of u mogelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding? Maak dan de proefberekening. 

Maak proefberekening  

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor kwijtschelding, als u een inkomen op of rond bijstandsniveau heeft. Daarnaast mag u weinig spaargeld/vermogen bezitten.

Bijstandsnorm 2019

Getrouwde en samenwonende stellen

  • Partners beide jonger dan 65 jaar € 1.466
  • Eén partner 65 jaar of ouder € 1.636
  • Beide partners 65 jaar of ouder € 1.646

Alleenstaande ouder

  • Alleenstaande ouder tot 65 jaar € 1.026
  • Alleenstaande ouder, ouder dan 65 jaar € 1.202

Alleenstaande

  • Alleenstaande tot 65 jaar € 1.026
  • Alleenstaande 65 jaar en ouder € 1.202

Vraag en antwoord

Nee, u hoeft nog niets te betalen. Als u gebruikt maakt van een automatische incasso, wordt deze stopgezet. Dit geldt niet voor de hondenbelasting. Na een afwijzing van uw verzoek start de incasso weer voor de resterende termijnen. Het termijnbedrag wordt wel hoger.

Als eerder geautomatiseerde kwijtschelding is toegekend, wordt u het volgende jaar automatisch opnieuw getoetst. Als u situatie is gewijzigd, kan het betekenen dat u niet meer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Denkt u dat u nog wel voor kwijtschelding in aanmerking komt, dan machtigt u de gemeente opnieuw. U kunt de gemeente machtigen via de digitale belastingbalie.

Het Inlichtingenbureau. Dit bureau helpt gemeenten bij het bepalen op welke ondersteuning de inwoners recht hebben.

Nee. Als u bij ons kwijtschelding heeft aangevraagd geeft de gemeente zijn uitspraak door aan het Hoogheemraadschap. Van het Hoogheemraadschap krijgt u een aparte uitspraak.