Planschadevergoeding aanvragen

Uw woning kan in waarde dalen door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als vlak bij uw woning een weg wordt aangelegd. Ook het inkomen van uw bedrijf kan dalen door een bestemmingsplan. In beide gevallen heeft u mogelijk recht op planschadevergoeding.

Aanvragen planschadevergoeding

U kunt planschadevergoeding aanvragen vanaf het moment dat het plan voor iedereen rechtsgeldig is geworden tot uiterlijk 5 jaar later. U kunt planschadevergoeding alleen aanvragen met DigiD.

Aanvragen

Voorwaarden planschadevergoeding

U heeft recht op planschadevergoeding, als de schade wordt veroorzaakt door:

  • een nieuw bestemmingsplan 
  • een wijziging van een bestemmingsplan 
  • een afwijking van het bestemmingsplan door een omgevingsvergunning

Eigen risico

Er is wel een eigen risico. Dit heet het 'normaal maatschappelijk risico'. In de wet staat dat het eigen risico bij waardedaling van uw woning 2% van de waarde van het onroerend goed is. Bij verlies van inkomen is het eigen risico 2% van het inkomen.

Voorwaarden

U kunt alleen een tegemoetkoming in planschade krijgen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • Toen u het huis of de grond kocht of kreeg, kon u niet weten dat de schade zou ontstaan. 
  • U heeft niet op een andere manier tegemoetkoming of compensatie voor de kosten gekregen.

Kosten

Een aanvraag voor planschadevergoeding kost € 300. Als de gemeente planschade toekent, krijgt u dit bedrag terug. U krijgt geen geld terug als de gemeente uw aanvraag afwijst.

Vraag en antwoord

1. Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De gemeente stuurt uw aanvraag naar een onafhankelijke instantie. Deze instantie geeft een advies. Hierop kunnen u en de gemeente reageren. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk het besluit om de planschade wel of niet toe te kennen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.