Subsidie voor wonen boven en in winkels in Hoorn

22 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 kunnen eigenaren van winkelpanden maximaal € 50.000 subsidie krijgen voor het realiseren van een (of meer) huur- of koopwoning(en) boven of in een bestaand winkelpand in de Hoornse binnenstad.

In het verleden had Hoorn al een stimuleringsregeling ‘Wonen boven en in winkels’. Ten tijde van deze regeling werden er 96 woningen in winkelpanden gerealiseerd. In februari 2019 stemde de raad in met een initiatiefvoorstel van de VVD en Fractie Tonnaer om deze regeling nieuw leven in te blazen. Vanaf 1 januari 2021 gaat de stimuleringsregeling van start. Van 2021 tot en met 2025 is er ieder jaar € 75.000 beschikbaar voor deze subsidie.

Subsidie

Eigenaren van winkelpanden kunnen maximaal 10.000 euro subsidie per woning boven een winkel krijgen, maximaal € 4.500 voor een aparte (trap)opgang op het Grote Noord en op andere locaties maximaal € 2.500, maximaal € 2.500 voor een extra sociale huurwoning, maximaal € 7.000 voor het omvormen van een winkel buiten het winkelgebied en dit alles met een maximum van € 50.000 per project. De eigenaar moet minimaal € 2.000 aan kosten maken.

Geen woningen in winkels kernwinkelgebied

Woningen boven winkels realiseren kan in de hele binnenstad. In het kernwinkelgebied is het niet mogelijk om een woning in een winkel te realiseren. Het gaat dan om het Grote Noord, Kleine Noord, Nieuwsteeg, Lange Kerkstraat, Gedempte Turfhaven, Breed (tussen Achterom en de Veemarkt), Gouw, Nieuwstraat en Kerkstraat.

Beter benutten

Wethouder Marjon van der Ven (wonen en stadsontwikkeling) ziet de stimuleringsregeling als een belangrijk instrument voor de stad. ‘De afgelopen jaren loopt het aantal winkels en het aantal vierkante meters winkeloppervlak terug, zeker buiten het kernwinkelgebied. Daarnaast zijn er veel bovenruimtes van winkels niet in gebruik. Er is dus veel onbenutte ruimte. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan woningen. Op deze manier kunnen we de ruimte in de stad dus beter benutten. Bijkomend voordeel is dat de extra bewoners van de nieuwe woningen ook weer gebruik maken van alle voorzieningen in de binnenstad. Dat is belangrijk om als stad levendig en aantrekkelijk te blijven.’

Meer informatie en aanvragen

Alle informatie en voorwaarden zijn te vinden op de pagina Wonen boven en in winkels