Betalen belastingen: extra informatie voor ondernemers

Op deze pagina vindt u als ondernemer de meest gestelde vragen over het betalen van belastingen met betrekking tot het coronavirus. 

1. Welke ondernemers ontvangen automatisch uitstel voor hun gemeentelijke belastingen?

Alle ondernemers (dus ook zzp’ers) die zakelijk gemeentelijke belastingen aan de gemeente Hoorn betalen, krijgen automatisch uitstel van betaling tot 1 juli 2020.

2. Om welke belastingen gaat het?

De gemeente heft verschillende gemeentelijke belastingen van ondernemers. Dit zijn: onroerende zaakbelastingen (ozb) voor niet-woningen, rioolheffing voor niet-woningen, precariobelastingen, reclamebelastingen, toeristenbelasting en bepaalde leges voor zakelijke vergunningen.

3. En als ik geen uitstel van betaling wil?

U kunt altijd zelf de keuze maken uw belasting te betalen. Dit staat op het aanslagbiljet dat u heeft ontvangen. De betaling kan gewoon worden verwerkt. Als u geen uitstel van betaling wilt dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Hoorn via 0229 25 22 0 00 of stuur een e-mail naar invordering@hoorn.nl. Dan wordt uw automatische incasso weer aangezet.

4. Waarom heb ik heb geen automatisch uitstel van betaling gekregen?

Alleen ondernemers die bekend zijn in de gemeentelijke belastingadministratie krijgen automatisch uitstel van betaling. De gemeente streeft ernaar voor 30 april 2020 bekende ondernemers uitstel van betaling voor zijn zakelijke gemeentelijke belasting te hebben verleend. Is dat niet het geval dan kunt u een e-mail sturen naar invordering@hoorn.nl.

5. Waarom is er wel een bedrag aan gemeentelijke belastingen voor maart 2020 automatisch geïncasseerd?

Helaas was het administratief niet mogelijk om in maart 2020 al elke zakelijke aanslag op uitstel van betaling te zetten. Daarom zijn in maart nog wel incasso’s afgeschreven. U kunt het betaalde bedrag binnen 56 dagen na afschrijving laten storneren. Dit betekent wel dat u gehele automatische incasso wordt gestopt. Mocht u in de toekomst wel weer gebruik willen maken van een automatische incasso, dan moet u dat wel weer opnieuw aanvragen.

6. Ik ben zzp’er en ik werk vanuit huis. Wat kan ik doen?

Zzp’ers die vanuit huis werken betalen vrijwel geen zakelijke gemeentelijke belastingen. De meeste belastingen komen namelijk voort uit het feit dat de onderneming uit een bedrijfspand wordt gevoerd. In geval van financiële problemen kunt u een verzoek indienen voor uitstel van betaling of een betalingsregeling. Ook kunt u uitstel krijgen voor de onroerendgoedbelasting van uw woonhuis. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar invordering@hoorn.nl

7. Wat zijn de gevolgen voor mijn automatische incasso als ik uitstel van betaling krijg?

Met het uitstel van betaling wordt de automatische incasso stilgelegd tot 1 juli 2020. Dit betekent dat er geen geld automatisch van uw bankrekening wordt afgeschreven.

Meer informatie voor ondernemers

Er is meer informatie over maatregelen die voor u interessant kunnen zijn. Bekijk de pagina Meer informatie voor ondernemers, zzp'ers, stichtingen en verenigingen.