Coronavirus: informatie voor ondernemers, ZZP’ers, stichtingen en verenigingen

Het coronavirus heeft voor ondernemers veel gevolgen. Gemeente Hoorn en de Rijksoverheid treffen maatregelen voor ondernemers die door het coronavirus in financiële problemen komen.

Noodmaatregelen Rijksoverheid

De Rijksoverheid biedt mbk-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven tegemoetkomingen in inkomsten en salarissen, uitstel van belastingen en versoepeling van kredieten. Belangrijke maatregelen zijn:

  • de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het virus in te dammen. Voor meer informatie en aanvragen kijkt u op de website van de RVO
  • de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die omzetverlies lijden. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Extra ondersteuning zelfstandigen aanvragen

De gemeente biedt extra ondersteuning voor zelfstandigen die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. 

Ondersteuning aanvragen 

Daarnaast kunt u binnenkort een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden en is tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. U kunt nog geen lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De Rijksoverheid komt nog met aanvullende informatie.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Op www.werksaamwf.nl vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen. 

Belasting en huur gemeentelijk vastgoed

Om de financiële druk bij ondernemers, zelfstandigen, stichtingen en verenigingen te verlichten, neemt de gemeente de volgende maatregelen.

  • Ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 1 juli 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Dat geldt ook voor precario-, toeristen- en reclamebelasting.
  • Voor andere vorderingen vanuit de gemeente levert de gemeente maatwerk aan deze doelgroepen. Hiervoor kunnen zij contact opnemen via invordering@hoorn.nl.
  • De betalingstermijn voor huur van gemeentelijk vastgoed wordt verlengd van 30 naar 90 dagen.

Deze doelgroepen hoeven geen uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente gaat zoveel mogelijk zelf na wie onder deze doelgroep vallen en zet vorderingen voor deze groep stop tot 1 juli 2020. Is dit bij u niet goed gegaan en ontvangt u toch een aanslag? Neem dan contact op via invordering@hoorn.nl

Meer over belastingen

Op de pagina Betalen van belastingen: extra informatie vindt u meer informatie over het betalen van de gemeentelijke belastingen. 

Organisatoren evenementen betalen geen leges

Tot 1 juni 2020 kunnen geen evenementen plaatsvinden. De gemeente wil ook organisatoren van evenementen helpen.

  • Als een evenement tot 1 juni 2020 wordt afgezegd, brengt de gemeente geen leges in rekening.
  • Als een evenement verplaatst wordt naar later in het jaar, brengt de gemeente niet opnieuw leges in rekening.

Meer informatie voor ondernemers en werkgevers

Er zijn diverse landelijke websites waar meer informatie beschikbaar is en veel gestelde vragen worden beantwoord.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen ondernemers kijken op de website van het RIVM. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 2117.

Meer vragen?

Ondernemers die andere vragen hebben over wat het Coronavirus betekent in relatie tot hun werk, kunnen terecht bij de accountmanagers van de Gemeente Hoorn. Meer over de maatregelen die de gemeente treft om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, leest u op de algemene pagina over het Coronavirus