Coronavirus: informatie voor ondernemers, ZZP’ers, stichtingen en verenigingen

Het coronavirus heeft voor ondernemers veel gevolgen. Gemeente Hoorn en de Rijksoverheid treffen maatregelen voor ondernemers die door het coronavirus in financiële problemen komen.

Het eerste Noodpakket Banen en Economie van 17 maart loopt door. Het kabinet heeft op 20 mei nieuwe maatregelen aangekondigd.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 euro voor de komende drie maanden.

Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling.

Lees hierover meer op de website van de RVO.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Lees hierover meer op de website van het UWV.

Extra ondersteuning zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is verlengd en bevat nu een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Op www.werksaamwf.nl vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen. 

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Maatregelen Belastingdienst 

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Meer informatie en de overige maatregelen van de Belastingdienst vindt u op de website van de Belastingdienst

Gemeentelijke belastingen en huur gemeentelijk vastgoed

Om de financiële druk bij ondernemers, zelfstandigen, stichtingen en verenigingen te verlichten, neemt de gemeente de volgende maatregelen.

  • Ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 1 juli 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Dat geldt ook voor precario-, toeristen- en reclamebelasting.
  • Voor andere vorderingen vanuit de gemeente levert de gemeente maatwerk aan deze doelgroepen. Hiervoor kunnen zij contact opnemen via invordering@hoorn.nl.
  • De betalingstermijn voor huur van gemeentelijk vastgoed wordt verlengd van 30 naar 90 dagen.

Deze doelgroepen hoeven geen uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente gaat zoveel mogelijk zelf na wie onder deze doelgroep vallen en zet vorderingen voor deze groep stop tot 1 juli 2020. Is dit bij u niet goed gegaan en ontvangt u toch een aanslag? Neem dan contact op via invordering@hoorn.nl

Meer over belastingen

Op de pagina Betalen van belastingen: extra informatie vindt u meer informatie over het betalen van de gemeentelijke belastingen. 

Organisatoren evenementen betalen geen leges

Tot 1 september 2020 kunnen geen evenementen plaatsvinden. De gemeente wil ook organisatoren van evenementen helpen.

  • Als een evenement wordt afgezegd, brengt de gemeente geen leges in rekening.
  • Als een evenement verplaatst wordt naar later in het jaar, brengt de gemeente niet opnieuw leges in rekening.

Meer informatie voor ondernemers en werkgevers

Er zijn diverse landelijke websites waar meer informatie beschikbaar is en veel gestelde vragen worden beantwoord.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen ondernemers kijken op de website van het RIVM. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 2117.

Meer vragen?

Ondernemers die andere vragen hebben over wat het Coronavirus betekent in relatie tot hun werk, kunnen terecht bij de accountmanagers van de Gemeente Hoorn. Meer over de maatregelen die de gemeente treft om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, leest u op de algemene pagina over het Coronavirus